เนื่องในโอกาส “วันอนุรักษ์ควายไทย 14 พฤษภาคม” (National Thai Buffalo Conservation Day) ศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติ (IBIC) สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับควาย ดังนี้
1. ฐานข้อมูลควาย (Buffalo Database) แหล่งรวบรวมบทความและงานวิจัยด้านควายทั้งไทยและต่างประเทศ ดาวน์โหลดบทความฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
https://agkb.lib.ku.ac.th/buffalo

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับควายไทย อ่านฟรีทุกเล่ม
https://kasets.art/fmJQ7r


3. สถิติจำนวนควายในประเทศไทย
https://ibic.lib.ku.ac.th/buf-th/61-statistic-buffalo

4. รายชื่อฟาร์มควายในประเทศไทย
https://ibic.lib.ku.ac.th/buf-th/60-thai-buffalo-farm

5. วารสารวิชาการด้านควาย (ภาษาอังกฤษ)
– Buffalo Bulletin
https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/BufBu

– Journal of Buffalo Science
https://www.lifescienceglobal.com/.../journal-of-buffalo...

6. ข่าวเกี่ยวกับควาย
https://ibic.lib.ku.ac.th/buf-th/33-buffalonewsth

7. รายชื่อองค์กรด้านควาย
https://ibic.lib.ku.ac.th/link

Pin It