ขอเชิญร่วมงาน การประกวดกระบือไทยครั้งที่ 1
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในงานปศุสัตว์กำแพงแสน ประจำปี 2563
ณ คาวบอยแลนด์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

พิกัดงาน: https://goo.gl/maps/BHMuGF7DKrih5JBo7

  

  

กำหนดการ

เวลา กิจกรรม สถานที่
08.00-16.00 ประกวดกระบือปลักไทย บริเวณอาคารประกวดอารีน่า คาวบอยแลนด์
10.00-16.00 กิจกรรมแข่งขันปั้นดินน้ำมัน และแข่งขันระบายสีเปลือกไข่ เวทีกลางลานนิทรรศการงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน
13.00-16.00 ประกวดกระบือขุน สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด บริเวณคอก

    slot pulsa tanpa potongan 2023

Pin It