กำหนดการ วันที่ 13 พ.ค. 60 คลิก!!!

กำหนดการ วันที่ 14 พ.ค. 60 คลิก!!!

บทสรุปการเสวนา เรื่อง “วิกฤติ และโอกาสควายไทยในทศวรรษหน้า” “เลี้ยงควายให้รวย” “ควายขุน อาหารคุณภาพยุค 4.0” และ “การทำปศุสัตว์แปลงใหญ่ให้ได้เงินกู้ดอกเบี้ย 0.01%”

ที่มา: มหาวิทยาลัยนเรศวร

Pin It