ขอเชิญชมนิทรรศการวิกฤติและโอกาสควายไทย Print
Written by Administrator   
Monday, 19 March 2012 23:58

 

ขอเชิญชมนิทรรศการวิกฤติและโอกาสควายไทย ในวันที่ 19-22 มีนาคม 2555 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในนิทรรศการมีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น คลังความรู้และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ควายไทย ลูกควายโคลนนิงจากเซลล์ใบหูพญาควายปลักไทยตัวแรกของโลก โครงการพลิกฟื้นธนาคารควายไถนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและกิจกรรมศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ชลบุรี (เครือเจริญโภคภัณฑ์)