จำนวนควายรายจังหวัด ปีงบประมาณ 2567 คลิกที่ภาพ


จำนวนควาย รายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566) คลิกที่ภาพ
 
 
 
สถิติจำนวนกระบือในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543- 2565 | Statistics of Buffalo in Thailand (2000- 2022)

(คลิกที่ภาพ)

 

จำนวนควาย รายจังหวัด ม.ค. - มี.ค. 2563 (คลิกที่ภาพ)

 

จำนวนควาย รายจังหวัด พ.ศ.2564 (คลิกที่ภาพ)

 

จำนวนควาย รายจังหวัด พ.ศ.2565 (คลิกที่ภาพ)

 

 

สถิติการนำเข้า-ส่งออก กระบือ (คลิกที่ภาพ)

แหล่งที่มา: กองสารวัตรและกักกัน

 

    RTP Live

Pin It