สถิติจำนวนกระบือในประเทศไทยแสดงตามภาคต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543- มีนาคม 2563 | Statistics of Buffalo in Thailand (2000- March 2020)

(คลิกที่ภาพ)

สถิติการนำเข้า-ส่งออก กระบือ (คลิกที่ภาพ)

แหล่งที่มา: กองสารวัตรและกักกัน

 

Pin It