จัดขึ้นในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2551 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา


  • ภาพที่ 1
  • ภาพที่ 2
  • ภาพที่ 3
  • ภาพที่ 4
  • ภาพที่ 5
  • ภาพที่ 6
  • ภาพที่ 7
  • ภาพที่ 8
    Slot nusa